# การออกใบกำกับภาษี

สำหรับตรอ. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังจากบันทึกชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ต้องดำเนินการออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้าที่มารับบริการตรวจสภาพ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

การออกใบกำกับภาษี-แต้มต่อ

  1. คลิกที่ปุ่ม "ใบกำกับภาษี"
  2. พิมพ์ข้อมูลลูกค้าให้ครบถ้วน (ชื่อ ที่อยู่ เลขผู้เสียภาษี)

การออกใบกำกับภาษี-แต้มต่อ

  1. คลิกปุ่ม "พิมพ์"
  2. ออกใบกำกับภาษีสำเร็จ

การออกใบกำกับภาษี-แต้มต่อ

# สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์ (opens new window)