# การสร้างบิลเพื่อออกใบเสร็จให้ลูกค้า (รถบริษัท/NGV/ไฮบริด)

กรณีลูกค้าเป็นบริษัทหรือนิติบุคคล หรือเป็นรถประเภทพิเศษที่คิดอัตราภาษีแตกต่างจากรถทั่วไป ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

การสร้างบิลเพื่อออกใบเสร็จให้ลูกค้า (ทั่วไป)-แต้มต่อ

  1. คลิกที่เมนูสร้างบิล
  2. คลิกเลือกประเภทรถ (รย.)
  3. คลิกเลือกประเภทพ.ร.บ.
  4. กรอกวันที่จดทะเบียน
  5. กรอก cc และน้ำหนักรถ

5.1. คลิกเลือกที่ปุ่ม "นิติบุคคล" หรือ "Hybrid/CNG" หรือ "แก็สเท่านั้น" ให้ตรงตามรถของลูกค้า
5.2. ระบบคำนวนภาษีในอัตราพิเศษสำหรับรถระเภทนั้น ๆ โดยอัตโนมัติ

  1. คลิกเลือกบริการที่ลูกค้าต้องการ
  2. กรอกทะเบียนรถ (กรอกหมายเลขก่อน แล้วจึงกรอกหมวดอักษร)
  3. กรอกข้อมูลลูกค้าและรายละเอียดอื่น ๆ ให้ครบ (ช่องทีระบบแสดงสีแดง)
  4. คลิกสร้างบิล แล้วเลือกรูปแบบการชำระเงิน
  5. สร้างบิลสำเร็จ

# ตัวอย่าง

# สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์ (opens new window)