# การบันทึกชำระเงินแบบแบ่งจ่าย

กรณีลูกค้าร้องขอการชำระเงินแบบแบ่งจ่าย ซึ่ง ตรอ. ส่วนใหญ่จะให้ชำระยอดที่เป็นส่วนของค่าภาษีก่อน พนักงานจึงต้องบันทึกชำระเงินแบบแบ่งจ่าย โดยระบุรายการที่ต้องการตัดชำระได้ ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

การบันทึกชำระเงินแบบแบ่งจ่าย-แต้มต่อ

  1. คลิกที่ชำเงินหลังจากสร้างบิลสำเร็จ หรือคลิกที่รายการในหน้า "จัดการบิล"
  2. คลิกเลือกช่องทางการชำระเงิน

2.1. เลือกตัดชำระรายการที่ต้องการ

  1. กรอกยอดรับเงิน (ตามจำนวนที่ลูกค้าจ่ายมา)
  2. ระบบคำนวนเงินทอนอัตโนมัติ
  3. คลิกบันทึก
  4. ชำระเงินสำเร็จ

สำหรับรายการที่แบ่งชำระ ระบบจำสร้างใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ พนักงานต้องพิมพ์ใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จการชำระงวดแรกให้แก่ลูกค้า

# สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์ (opens new window)