# การส่ง SMS แจ้งเตือนลูกค้ารับป้ายภาษี

เมื่องานภาษีกลับมาที่ร้าน และบันทึกผลครบแล้ว ตรอ. สามารถกดส่ง SMS แจ้งเตือนให้ลูกค้ามารับป้ายภาษีได้แบบสะดวก ง่าย แค่ปลายนิ้วคลิก ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

การส่ง SMS แจ้งเตือนลูกค้ารับป้ายภาษี-แต้มต่อ

  1. คลิกที่เมนู "จัดการงาน"
  2. คลิกที่เมนู "ภาษีรถ"
  3. คลิกที่แท็บ "รายการนำส่ง"
  4. คลิกปุ่ม sms และเลือกรอบภาษี (มุมบนขวา)

การส่ง SMS แจ้งเตือนลูกค้ารับป้ายภาษี-แต้มต่อ

  1. คลิก "เลือกทั้งหมด"
  2. คลิก "ส่ง x รายการ"
  3. ระบบประมวลผลจนเสร็จสิ้น

# สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์ (opens new window)