# การส่ง SMS รับฟังความคิดเห็น/ขอบคุณ

เมื่อออกบิลแล้ว ระบบจะส่ง SMS ไปยังเบอร์ติดต่อที่ลูกค้าให้ไว้อัตโนมัติทุกรายการ โดยสามารถเปิด/ปิด การใช้งานดังนี้

ตั้งค่าสาขา-แต้มต่อ

  1. คลิกที่เมนู "จัดข้อมูล (ตั้งค่า)"
  2. คลิกที่เมนู "องค์กร"
  3. คลิกที่ไอคอนรูปเฟือง "กำหนดค่า"

การส่ง SMS แจ้งเตือนลูกค้ารับป้ายภาษี-แต้มต่อ

  1. คลิกเลือก "เปิด" หรือ "ปิด" ตามต้องการ
  2. คลิกบันทึก
  3. เสร็จสิ้น

# สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์ (opens new window)