# การตั้งค่ารูปแบบ SMS

การใช้งาน sms แต่ละแบบ ผู้ใช้สามารถตั้งค่ารูปแบบข้อความได้เอง โดยมีขั้นตอนดังนี้

การตั้งค่าสาขา-แต้มต่อ

  1. คลิกที่เมนู "จัดข้อมูล (ตั้งค่า)"
  2. คลิกที่เมนู "องค์กร"
  3. คลิกที่ไอคอนรูปเฟือง "กำหนดค่า"
  4. คลิกที่แท็บ "เตือนต่ออายุ"

การตั้งค่ารูปแบบ SMS-แต้มต่อ

  1. หรือคลิกที่แท็บ "SMS แจ้งเตือนอื่นๆ"

การตั้งค่ารูปแบบ SMS-แต้มต่อ

  1. ปรับแต่งข้อความตามต้องการ
  2. คลิก "บันทึก"
  3. เสร็จสิ้น

สำหรับ SMS เตือนต่ออายุ (คิวอัตโนมัติ) ข้อความที่ปรับแก้ใหม่จะมีผลการเปลี่ยนแปลงในวันถัดไป

# สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์ (opens new window)