# นำส่งขนส่งฯ

รายการที่ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารและนำเข้าแล้ว คือรายการที่รอนำส่งไปดำเนินการที่สำนักงานขนส่งฯ พนักงานต้องดำนเนิการปิดรอบ เพื่อนำส่งและพิมพ์ใบปะหน้าแฟ้มเอกสารเพื่อนำไปสำนักงานขนส่งฯ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

  1. คลิกที่แท็บเมนูด้านซ้าย เลือก "จัดการงาน" > "ภาษีรถ" หรือ "ขนส่ง"
  2. คลิกที่แท็บ "รอนำส่ง"

หากมีคันไหนต้องการนำส่งพร้อมรอบถัดไปให้เช็คออก

  1. คลิกปุ่ม "นำส่ง"

นำส่งขนส่ง-แต้มต่อ

  1. คลิกไอคอนเครื่องพิมพ์มุมบนขวาเพื่อพิมพ์ใบปะหน้า
  2. นำส่งสำเร็จ

# สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์ (opens new window)