# ความเป็นส่วนตัว

ทางผู้ให้บริการเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับ ผู้บริการไม่มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลที่สามเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากท่านแล้วเท่านั้น

# ความปลอดภัยของข้อมูล

# การกำหนดสิทธิ์

โปรแกรมมีระบบกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงการใช้งานของเมนูต่าง ๆ รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ระบบออกแบบกลุ่มของผู้ใช้อย่างยืดหยุ่น สามารถกำหนดผ่านตัวโปรแกรมเลยว่าจะมีพนักงานกี่ตำแหน่ง สามารถใช้เมนูอะไรได้บ้าง ผู้ประกอบการหมดกังวลเลยว่าพนักงานปฏิบัติการจะเข้าถึงฐานข้อมูลลูกค้าทั้งหมด ระบบจะอนุญาตเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้น

# การรับส่งข้อมูล

การเข้ารหัสข้อมูลสำคัญขณะรับ-ส่งข้อมูลด้วย SSL

# การเข้ารหัสไฟล์เอกสาร

ไฟล์เอกสารที่อัปโหลดถูกจัดเก็บอยู่บน cloud ในรูปแบบ private มีการเข้ารหัสมาตรฐาน Amazon Web Service (AWS) ไม่สามารถเข้าถึงได้จากบุคคลภายนอก

# สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์ (opens new window)