# การบันทึกข้อมูล พ.ร.บ. และประกันภัย

เมื่อพนักงานดำเนินการออกกรมธรรม์ที่หน้าเว็บประกันแต่ละเจ้าเสร็จแล้ว ต้องดำเนินการบันทึกข้อมูลกรมธรรม์ (บางส่วน) โดยเฉพาะวันที่คุ้มครอง เพื่อเก็บประวัติและการแจ้งเตือนต่ออายุในปีถัดไป ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

  1. คลิกที่แท็บเมนูด้านซ้าย เลือก "จัดการงาน" > "พ.ร.บ." หรือ "ประกันภัย"
  2. คลิกที่รายการ
  3. กรอกข้อมูลที่จำเป็นให้ครบ (ช่องสีแดง)
  4. กรอกเบี้ยจริง

ระบบจะเปรียบเทียบกับยอดที่เรียกเก็บเพื่อคำนวน เงินคืน/เก็บเพิ่ม

บันทึกผลภาษี-แต้มต่อ

  1. คลิกบันทึก
  2. บันทึกผลสำเร็จ

# สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์ (opens new window)