# บันทึกผล

เมื่อเอกสารดำเนินการเสร็จจากที่สำนักงานขนส่งฯ เรียบร้อยแล้ว พนักงานต้องดำเนินการบันทึกผล เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

  1. คลิกที่แท็บเมนูด้านซ้าย เลือก "จัดการงาน" > "ภาษีรถ" หรือ "ขนส่ง"
  2. คลิกที่แท็บ "รายการนำส่ง"
  3. คลิกเลือกรอบที่ต้องการ (มุมบนขวา)
  4. คลิกที่ไอคอนรูปแผ่นดิสก์ท้ายรายการ

บันทึกผลภาษี-แต้มต่อ

  1. กรอกข้อมูลผลผ่าน/ไม่ผ่าน และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ระบบจะเปรียบเทียบกับยอดที่เรียกเก็บเพื่อคำนวน เงินคืน/เก็บเพิ่ม

  1. คลิกบันทึก

บันทึกผลภาษี-แต้มต่อ

หากผล "ไม่ผ่าน" รายการนั้น ๆ จะกลับไปเริ่มต้นที่กระบวนการตรวจสอบเอกสารใหม่อีกครั้ง

  1. บันทึกผลสำเร็จ

# สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์ (opens new window)