# ลูกค้ารับเอกสาร

เมื่อลูกค้ามาติดต่อรับเอกสารที่ดำเนินการแล้ว พนักงานต้องดำเนินการบันทึกรับเอกสารเพื่อเก็บประวัติ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

บันทึกรับเอกสาร-แต้มต่อ

  1. คลิกที่แท็บเมนูด้านซ้าย เลือก "จัดการงาน" > "ภาษีรถ" หรือ "ขนส่ง"
  2. คลิกที่แท็บ "รอรับป้าย"
  3. คลิกที่ไอคอนรูปแผ่นดิสก์ท้ายรายการ

หากมีรายการที่ต้องเก็บเงินเพิ่มลูกค้าต้องชำระเงินส่วนต่างให้ครบก่อน ระบบจึงจะแสดงช่องกรอกข้อมูลการรับเอกสาร

  1. กรอกข้อมูลว่าใครเป็นผู้มารับเอกสาร
  2. คลิกบันทึก
  3. บันทึกรับเอกสารสำเร็จ

# สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์ (opens new window)