# การสร้างบิลเพื่อออกใบเสร็จให้ลูกค้า (พ.ร.บ.ไม่เต็มปี)

กรณีลูกค้าต้องการซื้อ พ.ร.บ.ไม่เต็มปี หรือเกินปี พนักงานต้องเปลี่ยนแปลงวันที่คุ้มครอง พ.ร.บ. ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

การสร้างบิลเพื่อออกใบเสร็จให้ลูกค้า (พ.ร.บ.ไม่เต็มปี)-แต้มต่อ

 1. คลิกที่เมนูสร้างบิล
 2. คลิกเลือกประเภทรถ (รย.)
 3. คลิกเลือกประเภท พ.ร.บ.
 4. กรอกวันที่จดทะเบียน

4.1. คลิกที่ไอคอนปฏิทินตรงช่องค่าเบี้ย พ.ร.บ.
4.2. แก้ไขวันที่ "วันที่เริ่มต้น" และวันที่สิ้นสุด
4.3. ระบบคำนวนค่าเบี้ย พ.ร.บ. ให้อัตโนมัติ

การสร้างบิลเพื่อออกใบเสร็จให้ลูกค้า (พ.ร.บ.ไม่เต็มปี)-แต้มต่อ

 1. กรอก cc และน้ำหนักรถ
 2. คลิกเลือกบริการที่ลูกค้าต้องการ
 3. กรอกทะเบียนรถ (กรอกหมายเลขก่อน แล้วจึงกรอกหมวดอักษร)
 4. กรอกข้อมูลลูกค้าและรายละเอียดอื่น ๆ ให้ครบ (ช่องทีระบบแสดงสีแดง)
 5. คลิกสร้างบิล แล้วเลือกรูปแบบการชำระเงิน
 6. สร้างบิลสำเร็จ

# เบี้ยไม่ตรง

บริษัทประกันบางบริษัทนับวันที่ 29 กุมภาพันธ์ บางบริษัทไม่นับ หรือกรณีพิเศษใด ๆ ทำให้ระบบคำนวนค่าเบี้ย พ.ร.บ. ไม่ตรง ให้ดำเนินการดังนี้

การสร้างบิลเพื่อออกใบเสร็จให้ลูกค้า (พ.ร.บ.ไม่เต็มปี)-แต้มต่อ

 1. คลิกที่ไอคอนปฏิทินตรงช่องค่าเบี้ย พ.ร.บ.
 2. แก้ไขวันที่ "วันที่เริ่มต้น" และวันที่สิ้นสุด
 3. เมื่อเบี้ยไม่ตรง ให้คลิกไอคอน + หรือ - เพื่อเปลี่ยนแปลงเบี้ย พ.ร.บ. (เป็นการเพิ่มหรือลดวัน เพื่อคำนวนเบี้ย)

# ตัวอย่าง

# สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์ (opens new window)