# การสร้างบิลเพื่อออกใบเสร็จให้ลูกค้า (ค่าบริการเพิ่มเติม)

กรณีลูกค้ามารับบริการ แต่มีการดำเนินการเป็นพิเศษที่ต้องเรียกเก็บค่าบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากงานภาษี พ.ร.บ. ประกัน ซึ่งจะแบ่งเป็นงานขนส่ง และอื่น ๆ (นอกจากงานขนส่ง)

# บริการงานด้านขนส่ง

กรณีลูกค้าต้องการ โอน ย้าย หรือบริการต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการที่ขนส่ง ถือเป็นงานด้านขนส่ง

การสร้างบิลเพื่อออกใบเสร็จให้ลูกค้า (ค่าบริการเพิ่มเติม)-แต้มต่อ

 1. คลิกที่เมนูสร้างบิล
 2. คลิกเลือกประเภทรถ (รย.)
 3. คลิกเลือกประเภทพ.ร.บ.
 4. กรอกวันที่จดทะเบียน
 5. กรอก cc และน้ำหนักรถ
 6. คลิกเลือกบริการที่ลูกค้าต้องการ

6.1. คลิกเลือกงานขนส่ง
6.2. กรอกค่าบริการที่ต้องการเรียกเก็บกับลูกค้า

 1. กรอกทะเบียนรถ (กรอกหมายเลขก่อน แล้วจึงกรอกหมวดอักษร)
 2. กรอกข้อมูลลูกค้าและรายละเอียดอื่น ๆ ให้ครบ (ช่องทีระบบแสดงสีแดง)

*อย่าลืมโน้ตรายละเอียดงานขนส่งเพื่อดำเนินการ

 1. คลิกสร้างบิล แล้วเลือกรูปแบบการชำระเงิน
 2. สร้างบิลสำเร็จ

# ตัวอย่าง

# บริการงานอื่น ๆ

กรณีลูกค้าต้องการรับบริการงานอื่น ๆ นอกเหนือจากงานขนส่ง เช่น ซ่อมบำรุง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หรือต้องการเก็บค่าบริการพิเศษ เช่น ค่าธรรมเนียมกรณีแบ่งจ่าย หรือค่าธรรมเนียมกรณีชำระด้วยบัตรเครดิต ให้ดำเนินการดังนี้

การสร้างบิลเพื่อออกใบเสร็จให้ลูกค้า (ค่าบริการเพิ่มเติม)-แต้มต่อ

 1. คลิกที่เมนูสร้างบิล
 2. คลิกเลือกประเภทรถ (รย.)
 3. คลิกเลือกประเภทพ.ร.บ.
 4. กรอกวันที่จดทะเบียน
 5. กรอก cc และน้ำหนักรถ
 6. คลิกเลือกบริการที่ลูกค้าต้องการ

6.1. คลิกเลือกอื่น ๆ
6.2. กรอกค่าบริการที่ต้องการเรียกเก็บกับลูกค้า

 1. กรอกทะเบียนรถ (กรอกหมายเลขก่อน แล้วจึงกรอกหมวดอักษร)
 2. กรอกข้อมูลลูกค้าและรายละเอียดอื่น ๆ ให้ครบ (ช่องทีระบบแสดงสีแดง)

*อย่าลืมโน้ตรายละเอียดงานอื่น ๆ เพื่อดำเนินการ

 1. คลิกสร้างบิล แล้วเลือกรูปแบบการชำระเงิน
 2. สร้างบิลสำเร็จ

# ตัวอย่าง

# สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์ (opens new window)