# การสร้างบิลเพื่อออกใบเสร็จให้ลูกค้า (ลูกค้าเก่า)

เมื่อลูกค้าเก่ากลับมารับบริการ หรือต้องการออกบิลใหม่ของรถคันเดินหรือลูกค้าคนเดิม ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

การสร้างบิลเพื่อออกใบเสร็จให้ลูกค้า (ทั่วไป)-แต้มต่อ

  1. คลิกที่เมนูสร้างบิล
  2. กรอกเลขทะเบียนรถ

2.1. ระบบค้นหาทะเบียนลูกค้าเก่าอัตโนมติ
2.2. คลิกเลือกทะเบียนที่ต้องการ
2.3. ระบบกรอกข้อมูลลูกค้าและข้อมูลรถทั้งหมดให้โดยอัตโนมติ

  1. คลิกเลือกบริการที่ลูกค้าต้องการ
  2. กรอกรายละเอียดอื่น ๆ ให้ครบ (ช่องทีระบบแสดงสีแดง)
  3. คลิกสร้างบิล แล้วเลือกรูปแบบการชำระเงิน
  4. สร้างบิลสำเร็จ

# ตัวอย่าง

# สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์ (opens new window)