# การกำหนดรูปแบบการแสดงชื่อร้านตรงหัวบิล

การกำหนดชื่อสถานประกอบการในเอกสาร

  1. ไปที่เมนู "จัดการข้อมูล"
  2. คลิกที่เมนู "องค์กร"
  3. จากนั้นคลิกที่ไอคอน[รูปเฟือง] ตรงท้ายชื่อสถานตรวจสภาพ
  4. เปลี่ยนแปลงรูปแบบต่าง ๆ ตามต้องการ
  5. คลิกบันทึก
  6. เสร็จสิ้น

# ตัวอย่าง

# สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์ (opens new window)