# การสร้างบิลเพื่อออกใบเสร็จให้ลูกค้า (ทั่วไป)

เมื่อลูกค้าเดินเข้ามาติดต่อขอรับบริการ พนักงานของตรอ. ต้องดำเนินการประเมินราคา และสร้างบิลเพื่อออกใบเสร็จให้ลูกค้า ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

การสร้างบิลเพื่อออกใบเสร็จให้ลูกค้า (ทั่วไป)-แต้มต่อ

  1. คลิกที่เมนูสร้างบิล
  2. คลิกเลือกประเภทรถ (รย.)
  3. คลิกเลือกประเภทพ.ร.บ.
  4. กรอกวันที่จดทะเบียน
  5. กรอก cc และน้ำหนักรถ
  6. คลิกเลือกบริการที่ลูกค้าต้องการ
  7. กรอกทะเบียนรถ (กรอกหมายเลขก่อน แล้วจึงกรอกหมวดอักษร)
  8. กรอกข้อมูลลูกค้าและรายละเอียดอื่น ๆ ให้ครบ (ช่องทีระบบแสดงสีแดง)
  9. คลิกสร้างบิล แล้วเลือกรูปแบบการชำระเงิน
  10. สร้างบิลสำเร็จ

# ตัวอย่าง

# สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์ (opens new window)