# การสร้างบิลเพื่อออกใบเสร็จให้ลูกค้า (เล่มเต็ม)

กรณีลูกค้ามารับบริการฝากต่อภาษี แต่เล่มทะเบียนเต็ม (บันทึกประวัติการชำระภาษีเต็ม) พนักงานต้องดำเนินการเก็บค่าบริการเปลี่ยนเล่มเพิ่ม ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

  1. คลิกที่เมนูสร้างบิล
  2. คลิกเลือกประเภทรถ (รย.)
  3. คลิกเลือกประเภทพ.ร.บ.
  4. กรอกวันที่จดทะเบียน
  5. กรอก cc และน้ำหนักรถ

5.1. คลิกที่ปุ่ม "+ เปลี่ยนเล่ม" ตรงช่องภาษีประจำปี
5.2. ระบบจะเพิ่มค่าบริการอื่น ๆ เรียกเก็บค่าบริการเปลี่ยนเล่มอัตโนมัติ (พร้อมแสดงในรายงานนำส่งภาษี)

การสร้างบิลเพื่อออกใบเสร็จให้ลูกค้า (ทั่วไป)-แต้มต่อ

  1. คลิกเลือกบริการที่ลูกค้าต้องการ
  2. กรอกทะเบียนรถ (กรอกหมายเลขก่อน แล้วจึงกรอกหมวดอักษร)
  3. กรอกข้อมูลลูกค้าและรายละเอียดอื่น ๆ ให้ครบ (ช่องทีระบบแสดงสีแดง)
  4. คลิกสร้างบิล แล้วเลือกรูปแบบการชำระเงิน
  5. สร้างบิลสำเร็จ

# ตัวอย่าง

# สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์ (opens new window)