# การสร้างบิลเพื่อออกใบเสร็จให้ลูกค้า (ภาษีขาด)

กรณีลูกค้าภาษีขาดต่ออายุ พนักงานต้องดำเนินการเปลี่ยนวันที่ภาษีครบอายุ เพื่อให้ระบบช่วยคำนวณค่าภาษีและค่าปรับ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

การสร้างบิลเพื่อออกใบเสร็จให้ลูกค้า (ภาษีขาด)-แต้มต่อ

  1. คลิกที่เมนูสร้างบิล
  2. คลิกเลือกประเภทรถ (รย.)
  3. คลิกเลือกประเภทพ.ร.บ.
  4. กรอกวันที่จดทะเบียน

4.1. คลิกที่ปุ่ม "ภาษีขาด" ตรงช่องวันที่จดทะเบียน
4.2. แก้ไขวันที่ "วันที่ครบกำหนด" อายุภาษี (ถามลูกค้าหรือดูได้จากป้ายภาษี)
4.3. ระบบคำนวนภาษีและค่าปรับให้อัตโนมัติ

การสร้างบิลเพื่อออกใบเสร็จให้ลูกค้า (ภาษีขาด)-แต้มต่อ

  1. กรอก cc และน้ำหนักรถ
  2. คลิกเลือกบริการที่ลูกค้าต้องการ
  3. กรอกทะเบียนรถ (กรอกหมายเลขก่อน แล้วจึงกรอกหมวดอักษร)
  4. กรอกข้อมูลลูกค้าและรายละเอียดอื่น ๆ ให้ครบ (ช่องทีระบบแสดงสีแดง)
  5. คลิกสร้างบิล แล้วเลือกรูปแบบการชำระเงิน
  6. สร้างบิลสำเร็จ

# ตัวอย่าง

# สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์ (opens new window)