# การบันทึกชำระเงินแบบค้างจ่าย

กรณีลูกค้าร้องขอค้างชำระค่าบริการไว้ก่อน พนักงานต้องออกใบแจ้งหนี้ให้แก่ลูกค้า เพื่อสร้างประวัติลูกหนี้สำหรับแจ้งเตือนในอนาคต ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

การบันทึกชำระเงินแบบค้างจ่าย-แต้มต่อ

  1. คลิกที่ชำเงินหลังจากสร้างบิลสำเร็จ หรือคลิกที่รายการในหน้า "จัดการบิล"
  2. กรอกยอดค่าบริการ (เพื่อเป็นการยืนยันยอด)
  3. คลิกสร้างใบแจ้งหนี้
  4. รอระบบสร้างใบแจ้งหนี้
  5. สร้างใบแจ้งหนี้สำเร็จ

# สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์ (opens new window)