การกำหนดค่าบริการโปรแกรมแต้มต่อ

# 1. การกำหนดค่าบริการในส่วนของค่าฝากต่อภาษี

ค่าบริการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เราเรียกเก็บจากลูกค้า กรณีลูกค้าต้องการฝากให้ตรอ. ดำเนินการต่อภาษีให้เนื่องจากไปสะดวกไปขนส่งเอง ทางตรอ.จะคิดค่าบริการในส่วนนี้เท่าไร เช่น

  • คิดค่าบริการในการดำเนินการต่อภาษีรถยนต์คันละ 60 บาท

  • คิดค่าบริการในการดำเนินการต่อภาษีรถจักรยานยนต์คันละ 60 บาท

# 2. การกำหนดค่าธรรมเนียมในส่วนของค่าฝากต่อภาษี

ค่าธรรมเนียม หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เราต้องเสียเพื่อดำเนินการต่อภาษี เช่น

  • จ้างวินมอเตอร์ไซต์ไปดำเนินการต่อภาษีรถยนต์คันละ 20 บาท

  • จ้างวินมอเตอร์ไซต์ไปดำเนินการต่อภาษีรถจักรยานยนต์คันละ 20 บาท

# ตัวอย่าง

# สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์ (opens new window)