# ตรวจสภาพผ่าน

สำหรับตรอ. ที่ต้องการพิมพ์รายงานผลการตรวจสภาพรถแต่ละเดือนเพื่อส่งสำงานงานขนส่งฯ ผ่านระบบแต้มต่อ ต้องดำเนินการบันทึกผลการตรวจสภาพรถทุกคันที่ตรวจสภาพ และดำเนินการเป็นประจำทุกวัน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

การบันทึกผลตรวจสภาพ (ผ่าน) -แต้มต่อ

  1. คลิกที่แท็บเมนูด้านซ้าย เลือก "จัดการงาน" > "ตรวจสภาพรถ"
  2. คลิกที่รายการ
  3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
  4. คลิกบันทึก
  5. บันทึกผลการตรวจสภาพสำเร็จ

# สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์ (opens new window)