# รายงานการตรวจสภาพ (ส่งขนส่ง)

เมื่อดำเนินการบันทึกผลการตรวจสภาพแล้ว จะสามารถพิมพ์รายงานการตรวจสภาพส่งสำนักงานขนส่งฯ ผ่านระบบแต้มต่อได้ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

  1. คลิกที่แท็บเมนูด้านซ้าย เลือก "รายงาน" > "ตรวจสภาพรถ"
  2. คลิกเลือกช่วงวันที่ (มุมบนขวาของจอ)
  3. คลิกที่ไอคอน PDF (สีแดง)

รายงานการตรวจสภาพ (ส่งขนส่ง)-แต้มต่อ

  1. พิมพ์รายงานสำเร็จ

รายงานการตรวจสภาพ (ส่งขนส่ง)-แต้มต่อ

# สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์ (opens new window)