# ตรวจสภาพไม่ผ่าน

สำหรับรถที่ตรวจสภาพไม่ผ่าน และไม่ได้เก็บค่าบริการตรวจสภาพ แต่ตรอ. ต้องการเก็บประวัติให้แสดงในรายงานเพื่อนำส่งสำนักงานขนส่งฯ ด้วย มีขั้นตอนดังนี้

การบันทึกผลตรวจสภาพ (ไม่ผ่าน) -แต้มต่อ

  1. ข้ามขั้นตอนการชำระเงิน โดยใช้ทางลัดด้านบนเพื่อบันทึกผลการตรวจสภาพ
  2. กรอกข้อมูลผลการตรวจ
  3. คลิกปุ่ม "บันทึก"
  4. เก็บประวัติรถตรวจสภาพไม่ผ่านสำเร็จ

การบันทึกผลตรวจสภาพ (ไม่ผ่าน) -แต้มต่อ

# สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์ (opens new window)