# ตรวจสอบเอกสาร

ก่อนไปดำเนินการที่สำนักงานขนส่งฯ พนักงานต้องดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร โดยระบบช่วยควบคุมกระบวนการจัดเตรียมเอกสารให้มีประสิทธิภาพด้วยฟังก์ชันเช็คลิสเอกสารของรถแต่ละคันที่ต้องเตรียม ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

  1. คลิกที่แท็บเมนูด้านซ้าย เลือก "จัดการงาน" > "ภาษีรถ" หรือ "ขนส่ง"
  2. ระบบแสดงรายการรถแต่ละคันที่รอดำเนินการ
  3. คลิกปุ่มเอกสาร | พ.ร.บ. | ใบตรวจ ให้ครบ
  4. แล้วคลิกปุ่ม "นำเข้า"

ตรวจสอบเอกสาร-แต้มต่อ

  1. ทำทุกรายการจนครบ
  2. ตรวจสอบเอกสารสำเร็จ

# สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์ (opens new window)