# ยกเลิกพ.ร.บ. หรือ ประกันฯ

สำหรับรายการ พ.ร.บ. หรือประกันภัยภาคสมัครใจที่ต้องการยกเลิกในกรณีต่าง ๆ เพื่อคืนเงินลูกค้า พนักงานต้องดำเนินการยกเลิกรายการ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

  1. คลิกที่แท็บเมนูด้านซ้าย เลือก "จัดการงาน" > "พ.ร.บ." หรือ "ประกันภัย"
  2. ค้นหาเลขทะเบียน
  3. คลิกที่รายการ
  4. คลิกปุ่ม "ยกเลิก" สีแดง (มุมบนขวา)

ยกเลิกพรบ/ประกัน-แต้มต่อ

*ต้องยกเลิกในวันที่ลูกค้ามารับเอกสารคืนหรือคืนเงินจริง เพราะระบบจะแสดงยอดคืนเงินในรายงานประจำวัน ณ วันที่ดำเนินการยกเลิกรายการ

  1. กรอกเหตุผลที่ยกเลิก

ยกเลิกพรบ/ประกัน-แต้มต่อ

  1. คลิกปุ่ม "ยืนยัน"
  2. ยกเลิกรายการสำเร็จ

# สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์ (opens new window)