# การยกเลิกภาษีและงานขนส่ง

สำหรับรายการที่ดำเนินการแล้วแต่ไม่ผ่าน และต้องการยกเลิก เพื่อคืนเงินลูกค้า พนักงานต้องดำเนินการยกเลิกรายการ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

  1. คลิกที่แท็บเมนูด้านซ้าย เลือก "จัดการงาน" > "ภาษีรถ" หรือ "ขนส่ง"
  2. ระบบแสดงรายการรถแต่ละคันที่รอดำเนินการ
  3. คลิกปุ่ม "ยกเลิก" ท้ายรายการที่ต้องการ

ยกเลิกภาษี-แต้มต่อ

*ต้องยกเลิกในวันที่ลูกค้ามารับเอกสารคืนหรือคืนเงินจริง เพราะระบบจะแสดงยอดคืนเงินในรายงานประจำวัน ณ วันที่ดำเนินการยกเลิกรายการ

ยกเลิกภาษี-แต้มต่อ

  1. กรอกเหตุผลที่ยกเลิก
  2. คลิกปุ่ม "ยืนยัน"
  3. ยกเลิกรายการสำเร็จ

# สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์ (opens new window)