# การยกเลิกบิล

หากเกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกบิล โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข เช่น

 1. เลือกบริการไม่ครบ
 2. ค่าบริการบางอย่างไม่ถูกต้อง
 3. บันทึกชำระเงินผิด
 4. ลูกค้ายกเลิการใช้บริการ

พนักงานต้องดำเนินการยกเลิกบิล เพื่อให้รายงานต่าง ๆ แม่นยำ และสามารถทวนสอบกระบวนการการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีวิธีการยกเลิกดังนี้

 1. ไปที่เมนูจัดการบิล
 2. ค้นหาด้วยชื่อหรือทะเบียนรถลูกค้า
 3. คลิกที่แถวรายการที่ต้องการ
 4. คลิกที่ปุ่ม "ยกเลิก" มุมบนขวา

การสร้างบิลเพื่อออกใบเสร็จให้ลูกค้า (ทั่วไป)-แต้มต่อ

 1. กรอกเหตุผลการยกเลิก (ใส่ข้อความยาวเพื่อสื่อสารที่เข้าใจ เมื่อกลับมาเปิดดูอีกครั้งในภายหลัง)

การสร้างบิลเพื่อออกใบเสร็จให้ลูกค้า (ทั่วไป)-แต้มต่อ

 1. คลิกปุ่ม "ยืนยัน"
 2. ยกเลิกบิลสำเร็จ

# สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์ (opens new window)