# การเพิ่มสาขาใหม่

เจ้าของกิจการตรอ. ที่ขยายกิจการหรือเปิดร้านใหม่ สามารถเพิ่มสาขาใหม่ในระบบแต้มต่อได้เลย ระบบแต้มต่อรองรับการบริหารงานตรอ. แบบหลายสาขา โดยบัญชีผู้ใช้ที่ไม่ได้สังกัดสาขาใดหรือส่วนกลาง สามารถเปลี่ยนสาขาเพิ่มเข้าถึงข้อมูลของสาขานั้น ๆ ได้อย่างสะดวกและง่ายได้

การเพิ่มสาขาใหม่-แต้มต่อ

  1. ไปที่เมนู "จัดการบัญชีผู้ใช้"
  2. คลิกที่เมนู "องค์กร"
  3. จากนั้นคลิกที่ปุ่มเพิ่มมุมบนด้านขวาของหน้าจอ
  4. กรอกข้อมูลสาขาให้ครบถ้วน
  5. กรอกอัตราค่าบริการ
  6. คลิกบันทึก
  7. เสร็จสิ้น

# ตัวอย่าง

# สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์ (opens new window)