# การเพิ่มตัวแทน

นอกจากลูกค้าหน้าร้านแล้ว ตรอ. หลายแห่งมียอดของรถตรวจสภาพจากตัวแทนขายประกันในระแวกชุมชน นำรถลูกค้ามาฝากตรวจสภาพ บางรายสนิทกันให้ค้างค่าบริการตรวจสภาพไว้ก่อนได้ และชำระเป็นรอบบิล ระบบแต้มต่อออกแบบให้สนุบสนันกระบวนการทางธุรกิจแบบนี้ เพื่อที่จะจำแนกว่ายอดจากตัวแทนรายใด มียอดค้างชำระอยู่เท่าไร เพื่อนำไปสรุปเป็นรายงานรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้กระบวนการมีประสิทธิภาพ แนะนำให้ผู้ประกอบการ ตรอ. ที่ใช้ระบบแต้มต่อ ได้ทำการเพิ่มตัวแทนตามวิธีการด้านล่างนี้

การเพิ่มตัวแทน-แต้มต่อ

  1. ไปที่เมนู "จัดการข้อมูล"
  2. คลิกที่เมนู "ตัวแทน"
  3. จากนั้นคลิกที่ปุ่มเพิ่มมุมบนด้านขวาของหน้าจอ
  4. กรอกข้อมูลตัวแทน
  5. คลิกบันทึก
  6. เสร็จสิ้น

# ตัวอย่าง

# สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์ (opens new window)