แต้มต่อ

# จุดเด่น

# แต้มต่อ พัฒนาในรูปแบบ Web Application ? มีข้อดีดังต่อไปนี้

  • ไม่ต้องซื้อ

แต้มต่อให้บริการในรูปแบบรายเดือน ไม่ต้องซื้อหรือเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการสมัคร

  • ไม่ต้องติดตั้ง

เพียงแค่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ก็สามารถเรียกใช้แต้มต่อ ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (เช่น Google Chrome, Firefox, Safari) ได้ทันที

  • ไม่ต้องอัพเดท

เนื่องจากไม่ต้องติดตั้ง ทุกครั้งที่เรียกใช้งานแต้มต่อ คุณจะได้ใช้งานบนระบบเวอร์ชันล่าสุดเสมอ

  • ใช้งานได้จริง

แต้มต่อ เป็นการร่วมมือระหว่างทีมผู้พัฒนากับผู้ประกอบการตรอ. จึงถูกออกแบบขึ้นจากกิจกรรมที่ตรอ.ทำเป็นประจำ ยึดกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติการจริง และมีการใช้งานจริงในกิจการตรอ. อยู่หลายแห่ง อีกทั้งมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการสนับสนุนงานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

  • ราคายืดหยุ่น

ราคาแพ็คเกจยืดหยุ่นตามยอดขาย เดือนไหนลูกค้าน้อย...จ่ายน้อย ไม่ต้องกังวลว่าหากยอดขายน้อยจะต้องเสียรายเดือนแพง

# สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์ (opens new window)